Matematik je slepý člověk
v temné místnosti
hledající černou kočku,
která tam není.

Charles Darwin


Opakování učiva ZŠ

Základy výrokové logiky

Množiny

Číselné obory

Intervaly

Mocniny

Odmocniny

Výrazy

Lineární rovnice

Lineární nerovnice

  • Lineární nerovnice s jednou neznámou Příklady
  • Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Příklady
  • Soustavy lineárních nerovnic Příklady

Kvadratické rovnice

Iracionální rovnice

Exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice

Pojem funkce

Lineární funkce

Kvadratická funkce

Lineární lomená funkce

Exponenciální funkce

Logaritmické funkce

Řešení pravoúhlého trojúhelníku

  • Řešení pravoúhlého trojúhelníku Příklady

Oblouková míra

Orientovaný úhel

Goniometrické funkce

Trigonometrie

Objemy a povrchy

Kombinatorika

Pravděpodobnost

Základní vlastnosti posloupností

Aritmetická posloupnost

Geometrická posloupnost

Využití v praktických úlohách

Číselné obory

Algebraické výrazy

Rovnice a nerovnice

Funkce

Posloupnosti

Planimetrie

Stereometrie

Analytická geometrie

  • Souřadnice bodu a vektoru na přímce Teorie
  • Souřadnice bodu a vektrou v rovině Teorie
  • Přímka v rovině Teorie

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika